«هم‌سری»  وب‌سایتی است که تعدادی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوق‌دانان ، به‌منظور آگاهی‌رسانی در خصوص «شروط ضمن عقد» راه‌اندازی کرده‌اند.

تا کنون پژوهش‌های زیادی درباره نهاد خانواده انجام شده است که نشان می‌دهد هر چه خانواده به سوی برابری اعضای آن (و مهم‌ترین آن، برابری زن و مرد ) پیش برود آن خانواده سالم‌تر است و اعضای آن رضایت بیشتری از زندگی کسب می‌کنند؛ چرا که برابری در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات، اعضای خانواده را از تحمیل نظر خود، که ممکن است مخالف مصلحت و منافع دیگر اعضای خانواده باشد بازمی‌دارد و فضایی مشارکتی و دموکراتیک پدید می‌آورد که در آن هیچ عضوی از خانواده خود را زیردست، مجبور و بی‌اختیار نمی‌بیند.

با وجود دشواری روند درخواست طلاق و نیز تبعات شدیدتر آن برای زنان؛ بخش اعظم درخواست‌های طلاق را زنان به دادگاه ارائه می‌دهند که نشانه نارضایتی زنان از ساختار کنونی خانواده است . به عقیده ما سخت کردن طلاق، تعیین سقف برای مهریه، محدود کردن اختیارات زن در خانواده و تمهیداتی از این دست فقط به فرسایش روانی بیشتر افراد جامعه منجر می شود و درد اصلی را دوا نمی کند.

شروط ضمن عقد با اندکی گسترده کردن اختیارات زن در خانواده می‌تواند درمانی موقت و کمکی باشد برای نزدیک‌تر شدن چارچوب نابرابر کنونی خانواده به برابری ؛ و در نتیجه کاهش بسیاری از مشکلات و نابهنجاری‌های احتمالی در خانواده که گریبان‌گیر تمام اعضای خانواده از جمله مرد می‌شود.

اکنون شاهد روند رو به افزایش توافق زن و مرد در خصوص درج این شروط هستیم و امیدواریم مسئولان با مشاهده این روند متوجه خواست و نیاز جامعه کنونی ایران بشوند و تغییرات مطلوب را در ساختار قوانین موجود اعمال کنند.