برای راننده سرویس بودن، نیازی به اجازه شوهر ندارید
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
زنان زندانی قربانی جرائم مردان
۲۵ اسفند ۱۳۹۵

پدر شوهرم او را قانع کرد که حق طلاق را به من ندهد

پنج سال پیش عقد کردم. در خانواده ما رسم هست که تمامی شروط ضمن عقد در دفتری نوشته میشود و همه آن را امضا میکنند. این دفتر تحویل محضردار داده میشود که همان شرایط را در سند ازدواج قید کند. طبق همین رسم شروط ضمن عقد من هم مثل حق طلاق، مسکن، تحصیل در هر کجای دنیا، توسط پدربزرگ و پدر من و همسرم امضا شد. روز عقد، درست همان زمانی که خطبه خوانده شد و من باید برای امضای میرفتم، متوجه شدم «حق طلاق» در آن ذکر نشده. امضا نکردم و جویای دلیل آن شدم. فهمیدم که دفتردار و پدر همسرم با هم دیداری خصوصی داشتند و بعد از آن پدر همسرم، شوهرم را قانع کرده بود که نبایداین حق را به من بدهد.

هنوز هم نمیدانم به او چه گفته بود که به هیچ طریقی زیر بار نمیرفت. با اینکه همسرم قبلا حق طلاق را از حقوق مسلم هر زنی میدانست. روز عقد در نهایت، همسرم از من خواست مهریهام را ببخشم تا حق طلاق را به من بدهد. موافقت کردم. با وجود این، پدر همسرم و محضردار جلوی او را گرفتند. بالاخره با گریه سر سفر نشستم. هنوز هم با گذشت این همه سال نمیدانم چرا آنقدر قوی نبودم که همه چیز را رها کنم و از آن رابطه خارج شوم. چون اثر مخرب آن هرگز از وجودم بیرون نرفت. بعدتر همسرم همه کار کرد تا ناراحتی ام را برطرف کند. به چند دفترخانه مراجعه کردیم اما همه گفتند حضور پدر همسرم هم الزامی است. باز هم اجازه ندادند حق طلاق را داشته باشم. الان تنها یک دستخط از همسرم دارم به همراه امضا و اثر انگشتاناش که به من حق داده هر زمانی و به هر دلیلی که خواستم، میتوانم حتی بدون حضور او، طلاق بگیرم. اما باز هم میخواهم زمان به عقب برگردد و دوباره سر آن سفر عقد بنشینم و اینبار زیر حرف پدر همسرم و آن محضردار نروم. امروز خارج از ایران درس میخوانم و همسرم از ایران برایم پول میفرستد و قرار است تا چند ماه دیگر او هم مهاجرت کند، اما نمیخواستند اجازه همینها را هم بدهند، همسرم مقابل آنها ایستاد. از وقتی به یاد دارم، دختر مستقلی بودم. خانواده ام کاملا مذهبی هستند. بعد از سالها مقاومت توانستم به آنها بقبولانم که در خارج از ایران باحجاب هستم. همیشه کاری را که میخواستم انجام میدادم و هیچ چیز جلودارم نبود. ولی برای قبول اینکه حقم را نداده اند و باز هم سر سفره عقد نشستم، هیچگاه خودم را نبخشیدم.

تجربه بهناز از شروط ضمن عقد

منبع :مجله الکترونیکی حقوق ما -شماره ۴۳

Hamsari
Hamsari
همسری وب‌سایتی است که گروهی از فعالان مسائل زنان، وکلا و حقوقدانان به منظور آگاهی رسانی در خصوص "شروط ضمن عقد" راه اندازی کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید