من زمان ازدواج این حقوق را نمی‌دونستم. سال ۸۱ بود و انقدر عاشق و کم سن و سال بودم که اصلا ذهنم به طرف این مسائل نمیرفت. تا اینکه اختلافات زیادی بین ما پیش آمد. ۶ سال از ازدواجم گذشته بود که تصمیم به جدایی داشتم ولی همسرم مایل به ادامه زندگی بود و در آن زمان من حق حضانت، حق نفقه، خروج از کشور را ازش گرفتم و باز به زندگی مشترک برگشتم. حق نفقه به این صورت بود که قید کردیم که ایشان تا زمانی که پسرم با من زندگی میکنند مخارج من و ایشان را بپردارند»*.

الان هم در منزل مسکونی که ارثیه من هست زندگی میکنیم و ما بقی اموال هرچیز که هست به نام من هست با رضایت کامل ایشان. عرض کنم همسر من اعتیاد داشتند و الان ۴ سال است که پاک است و من بازگشت ایشان به زندگی را مدیون همان سختگیریها هستم. الان شغل خیلی خوبی دارند و ما خانواده سه نفری خوشحالی هستیم.

 

* به نظر می رسد این موضوع به شکل یک تعهد اخلاقی و برای تاکید بر تعهدی که بر اساس قانون بر عهده مرد است، اضافه شده است.
_____________________________________________________
تجارب خود یا آشنایان خود از «شروط ضمن عقد» را، با ارسال یک تصویر شخصی، به صفحه مسیج کنید یا به آدرس
moshaver.hamsari@gmail.com
ارسال نمایید. صفحه‌ی همسری خاطرات شما را با نام پیشنهادی خودتان منتشر خواهد کرد.

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

حق حضانت، حق نفقه، و خروج از کشور را از شوهرم گرفتم و به زندگی مشترک برگشتم

من زمان ازدواج این حقوق را نمی‌دونستم. سال ۸۱ بود و انقدر عاشق و کم سن و سال بودم که اصلا ذهنم به طرف این مسائل نمیرفت. تا اینکه اختلافات […]
۶ فروردین ۱۳۹۶

این شروط کاملا ارزش حقوقی دارند.

سال ۸۴ ازدواج کردم، از همان اول، ازدواج برابر و شروط ضمن عقد تقریبا برای هردو ما بدیهی بود. مهریه من بسیار اندک است. یکی دو روز قبل از عقد […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۵

پدر شوهرم او را قانع کرد که حق طلاق را به من ندهد

پنج سال پیش عقد کردم. در خانواده ما رسم هست که تمامی شروط ضمن عقد در دفتری نوشته میشود و همه آن را امضا میکنند. این دفتر تحویل محضردار داده […]
۲۶ دی ۱۳۹۵

کار نکن، چون خسته می شوی!

طبق اصول کلی شرعی و قانونی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و علاوه بر آن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صراحت مقرر کرده است: شوهر می‌تواند زن خود را […]