مطالبه مهریه از دو طریق ممکن است:

۱. مراجعه به دادگاه خانواده

۲. اجرای ثبت

 

۱. مراجعه به دادگاه خانواده

در دادگاه، همزمان با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، می توان درخواست صدور قرار تامین خواسته نیز ارائه داد. بدین معنی که اگر زوج اموالی دارد (ملک، وسیله نقلیه و …)، یا اگر حقوق ثابتی دریافت می کند، اگر سهام شرکتی دارد، اگر در حساب بانکی خود پول نقد دارد و … ، زوجه با تقاضای تامین خواسته، از دادگاه می خواهد که این اموال را تا تعیین تکلیف قطعی پرداخت مهریه توقیف کند، که تا آن زمان زوج نتواند این اموال را به شخص دیگری منتقل کند و یا از دسترس خارج کند. در نتیجه بعد از قطعی شدن رای و صدور اجراییه، زوجه می تواند مهریه خود را از محل این اموال توقیف شده مطالبه کند.

  • زوج می تواند تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه کند.اگر دادخواست اعسار زوج پذیرفته شود، نحوه تقسیط مهریه به عواملی از جمله داراییها، شغل و درآمد زوج و نظر و نگاه قاضی به امر مهریه و اعسار بستگی دارد.
  • هیچ قانون و دستورالعملی برای تعیین میزان پیش پرداخت و میزان اقساط وجود ندارد و همه چیز به نظر قاضی و شرایط زوج بستگی دارد.معمولا زوجه تلاش می کند که اثبات کند زوج تمکن مالی دارد و زوج تلاش می کند که عدم تمکن مالی خود را اثبات کند. پس این سوال که “حداقل و حداکثر پیش پرداخت و اقساط چقدر است؟ ” پاسخ روشنی ندارد.
  • هر میزان که به عنوان پیش پرداخت توسط قاضی تعیین شود ، زوج موظف به پرداخت آن است . اگر پرداخت نکند ، به درخواست زوجه روانه زندان می شود. علاوه بر آن برای نپرداختن هریک از اقساط ، همین شرایط تکرار می شود. این حالت تا تکمیل پرداخت اقساط به میزان ۱۱۰ سکه ادامه دارد و بیشتر از آن دوباره مشمول قاعده معرفی مال از سوی زوجه به دادگاه است.

 

۲. از طریق اجرای ثبت

مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است، بدین طریق که زن به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می کند از طرف دفترخانه مراتب به شوهر ابلاغ و چنانچه او حاضر به پرداخت مهریه نباشد زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می کند. چنانچه از طرف زن مالی از شوهر معرفی شود که جزء مستثنیات نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زن توقیف می شود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده ولی کارمند دولت باشد، با تقاضای زن٬ در صورتی که فرزندی نداشته باشند یک سوم حقوق و در صورت وجود فرزند، یک چهارم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف و به او پرداخت می شود. این قاعده در توقیف حقوق از طرف دادگاه نیز صادق است. همچنین می توان درخواست ممنوع الخروج شدن زوج از کشور را نیز کرد.

 

سوده موسوی -وکیل پایه یک دادگستری

۱۷ آبان ۱۳۹۵

نحوه وصول مهریه

مطالبه مهریه از دو طریق ممکن است: ۱. مراجعه به دادگاه خانواده ۲. اجرای ثبت   ۱. مراجعه به دادگاه خانواده در دادگاه، همزمان با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، می […]
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

“اجرت المثل و تنصیف اموال، مابه ازای کارخانگی زنان خانه دار”

  اجرت ‌المثل ایام زوجیت عبارت است از دستمزد کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک انجام‌داده است ، که برگرفته شده است از فلسفه ازدواج در نگاه […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۴

نگرانی‌های ثبت شروط ضمن عقد از جانب مردان

شایان صارمی بخش اول: نگرانی های ناشی از فرهنگ مردسالار در بسیاری از موارد مشاوره‌های زوجین، زمانی‌که مشاور بحث شروط ضمن عقد را برای خانم و آقا مطرح می‌کند با […]
۱۸ آبان ۱۳۹۴

صدور پروانه زناشویی( ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی)

طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنی ایران نکاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع […]