پژوهشی تحت عنوان «بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی»، در تهران، در سال ۱۳۹۱ میزان موافقت با معاشرت پیش از ازدواج، درصد بالایی (۷۰ درصد) را نشان می‌دهد.

بنابه نتایج این تحقیق، ۱۶ درصد دانشجویان به رابط دختر و پسر نگرش منفی دارند. ۲۴ درصد دارای نگرش میانه و ۶۰ درصد نگرش مثبت به این روابط دارند.

دختران نگرش منفی تری به این روابط دارند نسبت به پسران (۲۰ درصد در برابر ۶ درصد).

۳۶ درصد پاسخ‌گویان هیچ‌ دوستی از جنس مخالف ندارند. ۳۷ درصد فقط یک دوست دارند و ۲۷ درصد نیز با بیش از یک نفر ارتباط دوستی برقرار کرده‌اند.

سطح ارتباط ۳۰ درصد در حد صحبت کردن و تماس تلفنی، ۳۸ درصد گردش و تفریح و ۱۱ درصد تماس بدنی و جنسی بوده است. ۲۲ درصد نیز هیچ تماسی با جنس مخالف نداشته‌اند.

۳۰ درصد دختران معتقدند که افراد به دلیل نیاز جنسی وارد این روابط می‌شوند؛ درحالی‌که ۲۶ درصد پسران این نظر را می‌پذیرند.

۴۰ درصد از دختران، اولین انگیزه در برقراری ارتباط را از ازدواج می‌دانند؛ درحالی‌که این مقدار در پسران ۳۴ درصد است. درصد بیش‌تری از پسران متغیرهای مرتبط با نیاز عاطفی و نیاز مالی و رقابت با دوستان را انگیزه افراد در برقراری ارتباط دانسته‌اند.

میانگین سنی پاسخ‌گویان ۲۱ سال است ۶۰ درصد پاسخ‌گویان دختر و ۴۰ درصد آن‌ها پسر بوده است.

مهرخانه

۳ آبان ۱۳۹۶

انگیزه دختران و پسران از رابطه با جنس مخالف

پژوهشی تحت عنوان «بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی»، در تهران، در سال ۱۳۹۱ میزان موافقت با معاشرت پیش از ازدواج، درصد بالایی (۷۰ درصد) را نشان می‌دهد. بنابه نتایج […]
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

مهرمان حرامتان

۱- مادری پیر از فرزند که راهزنی و عیاری پیشه داشت درخواست که برای او کفنی از مال حلال آماده کند . پسر طالب علمی را در بیابان بدید دستار […]
۱۸ فروردین ۱۳۹۶

آزمایش اعتیاد؛ شک یا تردید؟

یکی از موضوعاتی که این روزها سبب نگرانی بسیار زیاد جوانان و خانواده ها شده مصرف بسیار بالای انواع مواد مخدر است. تغییر الگوهای مصرف و افرایش مصرف مواد مخدر […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

طلاق در قوانین کشورهای مختلف

در میان کشورهای اروپایی، بلژیک بیشترین میزان طلاق را دارد. در انگلستان حداقل یک سال پس از آغاز ازدواج رسمی، زن یا مرد می‌تواند تقاضای طلاق کند. توجه داشته باشید […]