پژوهشی تحت عنوان «بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی»، در تهران، در سال ۱۳۹۱ میزان موافقت با معاشرت پیش از ازدواج، درصد بالایی (۷۰ درصد) را نشان می‌دهد.

بنابه نتایج این تحقیق، ۱۶ درصد دانشجویان به رابط دختر و پسر نگرش منفی دارند. ۲۴ درصد دارای نگرش میانه و ۶۰ درصد نگرش مثبت به این روابط دارند.

دختران نگرش منفی تری به این روابط دارند نسبت به پسران (۲۰ درصد در برابر ۶ درصد).

۳۶ درصد پاسخ‌گویان هیچ‌ دوستی از جنس مخالف ندارند. ۳۷ درصد فقط یک دوست دارند و ۲۷ درصد نیز با بیش از یک نفر ارتباط دوستی برقرار کرده‌اند.

سطح ارتباط ۳۰ درصد در حد صحبت کردن و تماس تلفنی، ۳۸ درصد گردش و تفریح و ۱۱ درصد تماس بدنی و جنسی بوده است. ۲۲ درصد نیز هیچ تماسی با جنس مخالف نداشته‌اند.

۳۰ درصد دختران معتقدند که افراد به دلیل نیاز جنسی وارد این روابط می‌شوند؛ درحالی‌که ۲۶ درصد پسران این نظر را می‌پذیرند.

۴۰ درصد از دختران، اولین انگیزه در برقراری ارتباط را از ازدواج می‌دانند؛ درحالی‌که این مقدار در پسران ۳۴ درصد است. درصد بیش‌تری از پسران متغیرهای مرتبط با نیاز عاطفی و نیاز مالی و رقابت با دوستان را انگیزه افراد در برقراری ارتباط دانسته‌اند.

میانگین سنی پاسخ‌گویان ۲۱ سال است ۶۰ درصد پاسخ‌گویان دختر و ۴۰ درصد آن‌ها پسر بوده است.

مهرخانه

۳ آبان ۱۳۹۶

انگیزه دختران و پسران از رابطه با جنس مخالف

پژوهشی تحت عنوان «بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی»، در تهران، در سال ۱۳۹۱ میزان موافقت با معاشرت پیش از ازدواج، درصد بالایی (۷۰ درصد) را نشان می‌دهد. بنابه نتایج […]
۲۸ مهر ۱۳۹۶

وقتی از ما خواستند عقدنامه را امضا کنیم دیدیم سردفتر هیچ کدام از شروط ما را وارد عقدنامه نکرده است

آذر من آذر هستم, متولد سال شصت و سه, فوق دیپلم کامپیوتر دارم البته اگه پدرم و براداران زوگویم میگذاشتند مدرک لیسانسم را میگرفتم. شهر قدس زندگی میکنم . در یک […]
۲۸ مهر ۱۳۹۶

امکان پایان دادن به رابطه ازدواج یک حق اولیه انسانی است

شمامه خیلی چیزها با روح انسانیت سازگار است و برای همه محترم است. مثل آزادی و برابری. منتهی گاهی سنتهای غلط  کهن  آنقدر در روح ما تاثیر می گدارند که […]
۱۴ تیر ۱۳۹۶

من فقط حقم با همسرم برابر شده و نه بیشتر!

من و پیمان از اول دربارهٔ شروط ضمن عقد با هم صحبت کرده بودیم و تصمیم گرفته بودیم به جای مسائل مرسوم در عقد، حقوق برابر را به صورت جدی جزء […]